Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

budova U16
tř. T. Bati 4342
760 01 Zlín
tel: +420 733 690 514
mail: uvt@fmk.utb.cz